Idioma: CAT / ESP

Selcovi

Instal.lacions Tecnospiro MT

 

Tecnospiro MT, empresa dins del sector del metall, els hi vam realitzar les instal·lacions de la seva nova nau, segons projecte i  peticions de la propietat. 

Instal·lacions elèctriques d’enllumenat a taller, oficines i exterior, tot controlat per sensors, horaris astronòmics i normals. Instal·lació d’escomesa elèctrica, centralització de comptatge, quadre general, subquadres de proteccions, línies alimentació maquinaria. Instal·lació sala de calderes i compressors, instal·lació de veu i dades amb rack centralitzat i SAI pel subministrament elèctric ininterromput dels llocs de treball. Instal·lació de videoporter amb control d’accés amb sistema de lectura d’empremta i controls d’accessos interiors amb teclats alfanumèrics.

Instal·lació de fontaneria, subministrament i col·locació de sanitaris i instal·lació de detecció i extinció d’incendis.D’aquesta obra destaquem la instal·lació perimetral de canal Unex integrada a les parets de pladur per centralitzar els llocs de treball a les oficines, fent mes versàtil el moviment d’ubicació de taules de treball i una centralització molt més ordenada i lògica.