Idioma: CAT / ESP

Selcovi

Quadres elèctrics

 

En el muntatge de quadres elèctrics són multitud els productes que s’utilitzen. Només una empresa com SELCOVI li pot oferir una solució completa al muntatge de qualsevol quadre. Per a la Connexió, la potència, el Control de temps llum i / o temperatura i la Protecció i Mesura del quadre elèctric, consulteu a la Nostra web.

En els nostres tallers centrals, es realitzen les fases de muntatge d’armaris, des de la mecanització, cablejat, etiquetats identificatius i verificacions finals segons les normatives actuals.

Un equip de muntadors – instal·ladors elèctrics qualificats realitzen el muntatge i cablejats de les línies de potència, alimentacions a receptors i de control dels processos industrials, d’acord amb els dissenys establerts, i d’acord amb les recomanacions de seguretat. Disposem de les eines i maquinària necessària per poder realitzar un treball de qualitat amb les màximes garanties. També comptem amb un equip d’enginyers que valoren i assessoren els diferents treballs.