Idioma: CAT / ESP

Selcovi

Sistema d’ aerotermia

 

Instal·lació de calefacció amb sistema d’aerotèrmic, el seu funcionament es basa en aprofitar el calor de l’aire del carrer per transformar l’aigua freda amb calenta, amb la peculiaritat que la unitat interior disposa d’unes dimensions semblants a una caldera mural i no te sortida de fums perquè no crema combustible. Disposa d’unes resistències elèctriques de suport per acabar d’aconseguir la temperatura de l’aigua sol·licitada en casos puntuals. Amb aquest sistema es poden aconseguir estalvis d’energia entorn al 70%.

La instal·lació de calefacció per sistema de terra radiant es basa amb unes plaques aïllants i a sobre uns circuits de canonades encastades amb una capa de morter. Al passar l’aigua calenta per el tub s’escalfa el terra i s’entrega la calor per acumulació i radiació, això provoca una millor sensació de benestar. El millor d’aquest sistema es la temperatura mes uniforme i també l’estalvi energètic, perquè la temperatura de treball es d’uns 35ºc – 45ºc, d’aquesta forma no hi ha tantes pèrdues de calor, millor condicions higièniques i estètiques, perquè no es veu radiadors ni aparell a les estances.