Idioma: CAT / ESP

Selcovi

INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA DOMÈSTICA

Instal·lació de distribució d’aigua domèstica amb multicapa o coure. Vàlvules de pas i accessoris per a una correcta instal·lació, segons normatives.